Liberala Klubben – ”Vill du att din stad skall förvandlas till ett slags Los Angeles”, artikel 1969.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Liberala Klubben – ”Vill du att din stad skall förvandlas till ett slags Los Angeles”, artikel 1969.

Sarkastisk hållen artikel saxat ur Liberala Klubbens medlemstidning Nota Bene från 1969 om stadsplaneringen i Stockholm och stadens tilltagande bilism. I artikeln frågas bl.a. retoriskt om man vill se Stockholm omvandlat till ”ett slags Los Angeles”.

Liberala klubben var en studentförening verksam vid Stockholms universitet från 1937 fram till början av 1970-talet. Ursprungligen gick föreningen under namnet Liberala studentklubben och var knuten till Folkpartiet, men under slutet av 1960-talet radikaliserades klubben i socialistisk riktning. Från 1972 kallade man sig Frihetliga socialisters förbund.  

Note Bene var Liberala klubbens medlemstidning. Det första numret gavs ut 1963. I regel publicerades 6 till 8 nummer per år. Framsidan till numret varifrån artikeln är tagen går att se via länken här intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad