Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Liberala Klubben – Nota Bene, tidskrift 1969

Framsidan till Liberala Klubbens medlemsorgan Nota Benes första nummer av årgång 1969. Framsidan föreställer en nidbild av den dåvarande amerikanska president Richard Nixon i formen av en ond ande på en kyrkogård invid en grav med inskriften Vietnam. I tidningen hittas ett flertal kritiska texter om det pågående Vietnamkriget samt en uppmaning till tidningens läsare att närvara vid en Vietnamdemonstration lördagen den 15 november i Humlegården.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad