Foto

Näckströmsgatan 3, Biografen China, scenen. Teater för Shellkoncernens folk. En mekaniker med en bil framför en Shellmack