Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stadsmuseet i Stockholm

Skylt med texten, Otillåten affischering förbjuden. Skylten var uppsatt på Vasagatan, mellan Bryggargatan och Gamla Brogatan. Skylten brukade diskuteras av passerande fotgängare

Uppdaterad