Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stockholms stadsmuseum

Skylt med texten, Otillåten affischering förbjuden. Skylten var uppsatt på Vasagatan, mellan Bryggargatan och Gamla Brogatan. Skylten brukade diskuteras av passerande fotgängare

Uppdaterad