Foto
Fotograf: Haarstad, Ragnhild (f. 1935). Stadsmuseet i Stockholm

Riksdagshuset, Plenisal. Andra kammarens nyvalda talman Fridolf Thapper

Uppdaterad