Foto

Karlavägen 79, Högre allmänna läroverket å Östermalm (Östra Real). Elevrådet diskuterar politik

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elevdemokrati
Tema

Elevdemokrati

Under 1800-talet fanns elevråd eller liknande elevinflytande bara på några få skolor. Under första halvan av 1900-talet startade elevråd på allt fler skolor, och från mitten av 195…