Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Årstabron under byggnad. Nuvarande Östra Årstabron

Årstabron under byggnad. Bron ritades av arkitekten Cyrillus Johansson och stod färdig 1929. Årstabron förbereddes för att i ett senare skede kunna byggas på med ytterligare en bro ovanför, avsedd för biltrafik och fotgängare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad