Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856 -1919). Stadsmuseet i Stockholm

Stora Bastugatan 31. Vy genom porten i planket mot gården som på andra sidan vetter mot Lilla Bastugatan 4

Uppdaterad