Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

”Hemliga” värnen på Nytorpsberget

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Under andra världskriget, 1939-1945, fanns här på Nytorpsberget en luftvärnsställning med tillhörande kulsprutenästen. Detta ingick i försvaret av huvudstaden mot fientligt flyg. Sekretessen var viktig. För att kunna röra sig i området krävdes speciella passerkort som utfärdades av områdets militär.

Uppe på krönet, med fin utsikt, finns betongresterna kvar från tiden när Sverige var ”mörklagt”. De mest synliga lämningarna är en rund och en kvadratisk betonggrund. Enligt en lägeskarta från 1944 fanns vid Nytorp en stationär strålkastare med en mobil maskinvagn, som gjorde att den lätt gick att flytta runt på egna hjul, samt en lyssnarapparat. Syftet var framför allt att bevaka eventuellt fientligt flyg.

Vid luftvärnsbatteriet fanns - förutom ammunitionsförråd, kokbaracker, maskerade ingångar och utedass - manskap och befäl, totalt 20 personer.

Här levde ”pojkarna i fält” krigarliv, framför allt i luftarenan.

Runt Stockholm fanns ett stort antal kanonställningar. Även om Sverige inte deltog i kriget, hade det svenska försvaret en beredskap att försvara landet. Mellan den gamla Skanstullsbrons södra fästen grupperades tidigt en ”järnring” av viktiga punktmål för skydd av bron och kraftstationer.

Uppgiften var att försvara Stockholm mot kuppanfall söderifrån och i händelse av tysk luftlandsättning stoppa fienden.

I skogsområdet här vid Nytorps gärde är värnen eller bunkrarna, som de också kallas, kraftigt överväxta och för den oinvigde nästan omöjliga att upptäcka.

Invid foten av Nytorpsberget, mot stadsdelen Björkhagen, finns ännu i dag en bult som visar hur artilleripjäser varit förankrade i en berghäll. Och fortfarande på 1970-talet fanns, bakom en ståldörr, ett bergrum som många ungar glatt sig åt eller skrämts av.

Nu är dessa minnen efter kriget klassade som fornlämning med beteckningen RAÄ 623 i Stockholm.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Uppdaterad