Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum

”FILOSOFENS GRAV” I ENGELSKA PARKEN

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

I England utvecklades under 1700-talets mitt en ny stil, landskapsträdgården, som i Sverige kallas den engelska parken. Den kännetecknas av att man skulle eftersträva att likna naturen. Man sökte omväxling och överraskning. Slingrande gångar med planterade träd, buskar och anlagda kullar. Detaljer från främmande kulturer kopierades, t.ex. kinesiska paviljonger.

I de engelska parkerna blev det på modet att placera gravar av mer eller mindre kända personer. Gravmonumentet här intill är från slutet av 1800-talet. I en halvcirkel runt graven är dubbla lindar planterade. Namnet ”Filosofens grav” kan troligen knytas till den franske 1700-tals filosofen Jean- Jacques Rousseau som begravdes i en engelsk park norr om Paris.

Parken, där ”Filosofens grav” står, tillhörde Lilla Sickla gård vars nuvarande manbyggnad uppfördes 1789. Gården ägs sedan 1917 av Stockholms stad.

Graven undersöktes 1945 av arkeologen Hans Hansson från Stockholms stadsmuseum.

Graven hade utsatts för skadegörelse, täckhällen av kalksten hade skadats och man hade slängt ner skräp i graven. Vid undersökningen konstaterades att tre personer var gravsatta i den 3 x 4 meter murade gravkammaren. Den innehöll två relativt välbevarade kistor samt rester av ytterligare en kista. På de båda välbevarade kistorna fanns inskriptionsplattor målade på tunn bleckplåt. De var svårlästa men genom konservering lyckades man tyda namnen på två av de gravsatta personerna. De var prostinnan Catharina Charlotta Pontin född Wejdenhjelm (1780- 1868) och fröken Carolina Henrika Matilda Pontin (1810-1877). Den tredje kistan innehöll en ung person som ej gick att identifiera. Sickla gård ägdes under slutet av 1800-talet av protokollsekreteraren L.C. Pontin. Han anlade det romantiska gravmonumentet som rymmer hans mor Catharina och syster Carolina.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Uppdaterad