Text
Författare: Åkerlund, Per Aug.. Stockholms stadsarkiv

Stimulerande Droppar för frihetsmän i allmänhet och Stockholms Publicister i synnerhet

Författaren beskriver här satiriskt de tidningar som kom ut i Stockholm. Texten är skriven i versform. Följande tidningar tycker författaren till om:

Folkets röst
Fäderneslandet
Wäktaren
Aftonbladet
Nya Dagligt Allehanda
Posttidningen
Kapten Puff
Illustrerad Tidning
Frihetsvännen
Söndags-Nisse ("Nissar och Nassar")
Stockholms Dagblad ("Dagbladet")

Uppdaterad