Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stockholms stadsmuseum

Portal till Sankt Eriksgatan 79

Uppdaterad