Foto
Fotograf: Hasselberg, Stefan. Stadsmuseet i Stockholm

Birkagatan 20, portal (garagenedfart) och del av fasad

Uppdaterad