Foto

Borgarskolan under byggnad, i fonden Engelbrektskyrkan