Foto

Exteriör av träbyggnad som inrymmer tullvaktmästarebostad. Västra Humlegårdsgatan 36

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Motion om åtgärder mot hälsovådliga förhållanden i tullbevakningens vaktrumslokaler – Stadsfullmäktige 1912

Motion om åtgärder mot hälsovådliga förhållanden i tullbevakningens vaktrumslokaler – Stadsfullmäktige 1912