Foto

Vy över Bolinders verkstäder mot sydost, från Kungsklippan. Längst t.h. i fonden Stadshusets torn

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.