Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Vy över Bolinders verkstäder mot sydost, från Kungsklippan. Längst t.h. i fonden Stadshusets torn

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad