Foto

Hörnet Grevgatan 29 t.v. och Storgatan 20-18.