I en delvis isbelagd kanal ligger flera små båtar och ett rostrött mellanstort fartyg. I fonden på en höjd syns industrier och stadsbebyggelse.
Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Klara sjö från Stadshusbron med serafimerstranden till vänster och Bolinders fabriker i bakgrunden,

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad