Foto

Klara sjö från Stadshusbron med serafimerstranden till vänster och Bolinders fabriker i bakgrunden,

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.