Foto
Fotograf: Carlsson, Barbro. Stockholms stadsmuseum

Brahégatan, byggnation i kv Hinden

Uppdaterad