Foto

Stenläggning av Birger Jarlsgatan. Från Smålandsgatan norrut