Bildkonst
Konstnär: Mankell, Otto August (1838-1885). Stockholms stadsmuseum

Mariahissen

Detta är en perspektivritning av O. A. Mankell föreställande Mariahissen. Arkitekt till Mariahissen är F G A Dahl. Ritningen utfördes 1884. Bygget satte igång 1885 och hissen invigdes året därpå. Den färdiga Mariahissen är mer insprängd i berget än vad ritningen visar, och byggnaden blev snarlik men inte exakt likadan.

Läs även den illustrerad artikeln ”I spårvagnar och på ångslupar ...” som vi länkar till. Den kommer från boken Nya Stockholm och är skriven av av Claës Lundin. På sidorna 120-121 skrivs om Mariahissen: ”… den hissen rör sig icke i en genomskinlig tornbyggnad af järn utan är inbygd i ett riktigt boningshus med våningar och kontorslägenheter, magasin och – naturligtvis kafé samt, ännu ett steg till en högre civilisation, värdshusrörelse. Där finnes äfven gymnastik. Mariahissens hus är således ett fullständigt nutidshus.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad