Text
Författare: Ström, Fredrik (1880-1948). Stockholms stadsarkiv

Motion om tillhandahållande på billiga villkor av ateljéer för konstnärer - Stadsfullmäktige 1937

Enligt socialdemokraten Fredrik Ström saknar de privata byggbolagen "intresse att till billiga priser uppföra konstnärsateljéer". Därför borde staden träda in och ställa tomter till förfogande på Kungsholmen och Södermalm: "Det är av vikt för konstnärerna att bo relativt centralt. De kunna icke med sina ateljéer hänvisas till förorten."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad