Text

Motion om tillhandahållande på billiga villkor av ateljéer för konstnärer - Stadsfullmäktige 1937

Enligt socialdemokraten Fredrik Ström saknar de privata byggbolagen "intresse att till billiga priser uppföra konstnärsateljéer". Därför borde staden träda in och ställa tomter till förfogande på Kungsholmen och Södermalm: "Det är av vikt för konstnärerna att bo relativt centralt. De kunna icke med sina ateljéer hänvisas till förorten."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ateljé i Konstfackskolan vid Mäster Samuelsgatan 44

Ateljé i Konstfackskolan vid Mäster Samuelsgatan 44

Bildhuggare John Börjeson i ateljén på Sergelgatan

Bildhuggare John Börjeson i ateljén på Sergelgatan

Konstnär Helge Franzen, 1955. Inför utställningen Söder i konsten

Konstnär Helge Franzen, 1955. Inför utställningen Söder i konsten

Konstnären Carl Kylberg i ateljén i sitt hem

Konstnären Carl Kylberg i ateljén i sitt hem

Lidingö. Carl Milles ateljé

Lidingö. Carl Milles ateljé

Mäster Samuelsgatan 41. Konstnär Gunnar Jonssons ateljé

Mäster Samuelsgatan 41. Konstnär Gunnar Jonssons ateljé