Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Arbeten vid korsningen Hamngatan - Malmskillnadsgatan. Malmskillnadsgatans provisoriska bro sedd mot Hötorgscity. (2:a, 3:e och 4:e höghusen i fonden)

Uppdaterad