Foto

Drottningholmsvägen sedd mot Tranebergsbron. Fredhällsmotet under byggnad. I bakgrunden t.v. Fredhäll. Trafikstockning på Drottningholmsvägen