Foto

Gatuarbeten vid Stadshusbron. I bakgrunden Pontonbron sedd mot Riddarholmen