Foto

Schaktning och sprängning för byggnation av Essingeleden genom Fredhäll. Vy mot söder