Foto

Drottningholmsvägen sedd mot Tranebergsbron. Arbeten har påbörjats för Essingeledens framdragande