Foto

Essingeleden dras fram över Drottningholmsvägen. Blivande Fredhällsmotet