Foto

Drottningholmsvägen utvidgas vid Essingeledens kommande sträckning. Drottningholmsvägen sedd västerut