Foto

Arbeten med framdragande av nya körfält. Drottningholmsvägen mot Lindhagensplan. Under Essingeledens anläggning