Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

Arbeten med nya körfält vid Drottningholmsvägen strax väster om Lindhagensplan. Essingeleden under anläggning

Uppdaterad