Foto

Västerlånggatan 54. Portalen efter restaurering