Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

Arbeten med Essingeledens framdragande över Drottningholmsvägen. Essingeledens anslutningar till Drottningholmsvägen byggs

Uppdaterad