Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

Arbeten för Essingeledens framdragande. Gröndal

Uppdaterad