Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

Arbeten för Essingeledens framdragande över Drottningholmsvägen. I bakgrunden Drottningholmsvägen mot Tranebergsbron

Uppdaterad