Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

Arbete med gata och anslutning till Västerbron. I bakgrunden Gjörwellsgatan. I fonden Drottningholmsvägen

Uppdaterad