Foto

Västerbron, Mariebergsgatan sedd söderut mot Västerbroplan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Västerbron

Västerbron