Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

Västerbron, Mariebergsgatan sedd söderut mot Västerbroplan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad