Text
Författare: Welin, Gustaf. Stockholms stadsarkiv

Motion angående vindars inredning med bostäder - Stadsfullmäktige 1917

Regeringen hade redan infört bland annat hyresreglering för att minska bostadsbristen under första världskrigets kristider. Nu tycker Gustaf Welin att man ska tillåta folk bygga om vindar till bostäder. Stadsfullmäktige borde därför göra en framställning till Kungl. maj:t om att det borde vara lättare att få tillstånd till vindsombyggen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad