Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Skolresor till fjällen - Överlärarkollegiet 1947

1947 anordnades skolresor till svenska fjällen för Stockholms skolor i klass 7 och 8. Anledningen är att eleverna ska få se sitt land och genomföra undervisning i Näringsgeografi. En annan anledning till skolresorna var att de lärde känna de svenska kommunikationerna, lära sig färdvägar och beräkna reskostnader.

Det fanns också ett annat syfte och det var att uppfostran eleverna i hyfs och uppträdande i främmande miljöer med lärare, elever och andra vuxna.

De elever som inte hade råd fick bidrag till skolresan. Bidragen skiftade dock stort mellan skolorna. Exempelvis fick elever i ytterstaden mindre pengar p.g.a. att antal elever kraftigt ökade. Överlärarkollegiet menade att fördelningen av bidragen skulle vara lika över stadens samtliga elever.

Uppdaterad