Foto

Hörnet av Drottninggatan 36 och Brunkebergsgatan österut