Reklam för bland annat pilsner och kakao.
Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Affischer och ljusreklam vid Slussen mellan Östra - och Västra Slussgatan, fasaden mot vattnet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad