Litteraturtips

Neon / Harald Norbelie

I det här kapitlet gör författaren reklam för reklam. Mer neon i staden! tycker Harald Norbelie, och skriver om den klassiska ljusreklamen, som Tulo-tabletterna som ses från Sankt Eriksbron och Stomatol-skylten vid Slussen.

Ljusreklam och hur den är utformad är något som stadens invånare ofta har synpunkter på. Vissa tycker att den ger staden liv och andra tycker att den är skrikig, men sitter den uppe tillräckligt länge blir den som Tulo och Stomatol – klassisk. 6 sidor.

Utdrag ur Norbelie, Harald, Hänt och känt på Kungsholmen. - 1996. - S. 110-115