Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Tyrgatan 10, kv. Trädlärkan 5

Uppdaterad