Text
Författare: Lind, Gustaf. Stockholms stadsarkiv

Motion angående anslag till premier för dödande av kråkor - Stadsfullmäktige 1917

På landsbygden runt omkring Stockholm belönar Landsting och hushållningssällskap dödandet av kråkor. Men i Stockholm där inga premier betalas ut har kråkorna funnit en "fristad", menar motionären Gustaf Lind:

"Inom huvudstadens områden häcka också kråkfåglarna i stor utsträckning och dit församlas de i många tusental vid vissa tillfällen, när vikigare 'rådplägningar' inom kråkvärlden gå av stapeln ."

Av hänsyn till lantbrukarna runt staden borde Stockholms stad också ge premier till en utvald skara kråkdödare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad