Text

Motion angående bättre affischeringsmöjligheter för organisationer och ungdomsgrupper - Stadsfullmäktige 1969

Vänsterpartisten Kjell E. Johansson vill att Stockholms stad ska placera ut "stora affischtavlor och pelare av det slag, som reklamföretagen nu får sätta upp på stadens mark". Där ska organisationer och ungdomsgrupper kunna affischera kostnadsfritt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kjell E. Johanson. Ledamot av stads-/kommunfullmäktige 1966-1974

Kjell E. Johanson. Ledamot av stads-/kommunfullmäktige 1966-1974