Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Frans Schartau. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1865

Född i Malmö 17971007.

Ledamot av kommittén för granskning av de nya kommunallagarna 1861. Stadsfullmäktig och ledamot av beredningsutskottet 1863-1865.

Död i Stockholm 18700117.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 40.

Uppdaterad