Öppna dokumentet Från klostermark till hamnkvarter på 200 år
Text
Författare: Århem, Barbro (f.1948), Hjulhammar, Marcus L. (f.1970), Carlsson, Michél, (f. 1962), Johansson, Mikael, Hedlund, John. Stadsmuseet i Stockholm

Från klostermark till hamnkvarter på 200 år : Vattugatan och kvarteret Svalan ca 1440-1640 / Michél Carlsson & John Hedlund ; med bidrag av Marcus Hjulhammar ...

Rivningen av kvarteret Svalan på Norrmalm 1991 var den sista i raden av stora rivningsprojekt som genomfördes i Stockholms city under 1900-talets andra hälft. I samband med rivningen gjordes en stor arkeologisk undersökning. 

Här kan du ta del av den arkeologiska rapporten. Läs också inledningsvis om Norrmalms äldre historia. 

Utgrävningen resulterade också i Stockholm stadsmuseums utställning Svalan - ett kvarter i 1600-talets Stockholm.

Innehållsförteckning:
Inledning … 5
Bakgrund … 7
Det pre-urbana Norrmalm … 7
Klostertid … 8
Staden växer utanför stadsholmen … 10
Gaturegleringen - omdaningen av Norrmalm … 11
Tidigare undersökningar … 13
Syfte och metod … 15
Undersökningsresultat … 18
De äldsta anläggningarna ca 1300-1440 … 18
Bebyggelsefas 1: 1440-1480 … 20
Bebyggelsefas 2: 1480-1560 … 22
Bebyggelsefas 3: 1560-1580 … 26
Bebyggelsefas 4: 1580-1640 … 32
Bebyggelsefas 5: 1640- ... 47
Övriga anläggningar ... 50
Bebyggelsen ... 52
Gator och gränder ... 61
Fartygsfynden i kvarteret Svalan ... 64
Av Marcus Hjulhammar
Keramiken från kvarteret Svalan ... 71
Av Mikael Johansson
Kaklen från kvarteret Svalan ... 115
Av Barbro Århem
Övriga fynd i kvarteret Svalan ... 134
Slutsatser ... 157
Sammanfattning ... 160
Referenser ... 162
Administrativa uppgifter ... 167
Bilagor
Mynttabell ... 168
Anläggningstabell ... 169
Anläggningsbeskrivningar ... 170
Dendroprover ... 208
Fyndlista ... 210
Ritningar ... 296

Skriften ingår i serien: Arkeologisk rapport / Stockholms stadsmuseum ; 2006:10

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad