Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Larsson mot Larsson - skilsmässomål i Rådhusrätten 1880

Den 7 september lämnade Anna Larsson in följande stämningsansökan mot sin man, Lars Larsson:

”Som min man Arbetskarlen Lars Larsson under en tid af 5 år varit från mig afviken och ej det ringaste bidragit till mitt uppehälle och nu återkommen till Stockholm flyttat tillsammans med en kvinna inom egendomen nr 45 vid Södra Tullportsgatan och med hänne bedrifver horsbrott, så får jag vördsamt  anhålla om laga kallelse och stämning å min ofvan nämde man med yrkan att varda från honom i äktenskapet skild samt att han måtte varda förlustig all sin rätt i boett anhållan jag att under målets handläggning vidare få utveckla min talan. 

Stockholm den 7 September 1880,
Anna Larsson
född Andersson
med hand å pennan”

Saken gick till domstol och här kan du se domstolsprotokollet som även finns renskrivet. Fick Anna Larsson igenom skilsmässan?

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad