Bildkonst

Birger Jarl, kopparstick

Birger Jarl (ca 1210-1266), kopparstick efter teckning av Erik Dahlberg ur Suecia antiqua et hodierna, 1698-1701. I ena handen har Birger Jarl ett ris och i den andra en knutpiska – båda symboler för rättskipning. Vid jarlens fötter ses hans sköld med tre rosor. Inskriptionen lyder: ”Den store fursten Birger Jarls avbild, beskådad i Tavastehus slott i Finland, sedan han drivit Finnar och Tavastener till den kristna tron och därefter lade grunden till Stockholm.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Birger Jarl : några minnesblad af den 21 oktober 1854 (dagen då hans bildstod i Stockholm aftäcktes) : med en afbildning af bildstoden

Birger Jarl : några minnesblad af den 21 oktober 1854 (dagen då hans bildstod i Stockholm aftäcktes) : med en afbildning af bildstoden

Birger Jarls ansikte rekonstruerat av Oscar Nilsson

Birger Jarls ansikte rekonstruerat av Oscar Nilsson