Stockholms stads småstugor 1946
Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms stads småstugor 1946

Läs om 1946  års planerade byggen av småstugor i stadsdelarna Gubbängen och Långbro (Långdalen). Stockholms stads småstugebyrå (Småa) gav årligen ut en informationsbroschyr med områdesplaner och typritningar.

Här slår man också ett slag för bastubad - "Ett eget hem med egen finnbastu det är idealet", och kollektivtvättstuga med tvättmaskiner. "/.../ nästan inget arbete kan vara tyngre och besvärligare än tvätten. Som kraftprestation kommer den enligt gjorda beräkningar nästan i klass med skogshuggning. Det är också det mest tidsödande av alla hushållsgöromålen. Och det hälsovådligaste /.../. Alla dessa olägenheter kan husmodern slippa, åtminstone om hon har turen att bo i en småstuga i trakten av Gubbängen eller Långdalen, ty inom dessa områden kommer nu att anläggas kollektiva maskintvättstugor".15 sidor.

Småstugebyrån bildades 1927 som en avdelning inom Stockholms stads fastighetskontor. Arbetare med många barn och med en blygsam men någorlunda säker inkomst, skulle få möjlighet att skaffa en egen småstuga. Ägarna deltog själva i byggandet av husen – på så vis hölls kostnaderna nere.

Uppdaterad